zobacz ok�adk� w powi�kszeniuRo�liny w akwarium to ksi��ka dla akwaryst�w o otwartym umy�le i dociekliwych, dla tych, kt�rzy chc� lepiej zrozumie�, co dzieje si� w ich zbiornikach. Z pewno�ci� odci�nie silne pi�tno na sposobie uprawiania akwarystyki przez ka�dego, kto po ni� si�gnie!
o czym tospis tre�cize �rodka+3 groszejak kupi�
   © ORIOL 2007